Convocatòries

Subministrament i serveis de les subscripcions i llicències de Genexus del Consorci de la Zona Franca de Barcelona” (exp. 58/2023)

19 d'octubre de 2023

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte d’aquesta licitació és, per tant, la contractació de la renovació de les llicències necessàries per a continuar mantenint i actualitzant les aplicacions existents en l’organització, així com tenir la possibilitat de fer ràpids desenvolupaments en cas necessari, de tal manera que s’assegurin les necessitats actuals i les futures possibles necessitats que puguin sorgir en l’organització.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2023-10-19

Pressupost (exclòs IVA): 9.600,00.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

3 de novembre de 2023 a les 13:10 h.

Documentació:

Plec de clàusules