Dones i canvi climàtic

Imatge Blog Canvi climatic

Blog Canvi climatic

13 de març de 2023

L’impacte del canvi climàtic no sols dificulta l’accés a recursos naturals i augmenta la pobresa, també -i de manera inevitable- fomenta la desigualtat de gènere: el 80% dels refugiats climàtics ja són dones. D’altra banda, els fenòmens meteorològics extrems deguts al canvi climàtic afecten de manera desproporcionada a les dones i a les nenes, i a la seva capacitat per fer les seves tasques quotidianes en molts països del món.

Des d’aquesta perspectiva la contribució de les dones a la lluita contra el canvi climàtic és fonamental. Atès que les dones posseeixen experiència i coneixements únics, sobretot en l’àmbit local, la seva inclusió en els processos de presa de decisions és fonamental per a emprendre mesures climàtiques eficaces. Així, la participació de les dones en la gestió dels recursos s’associa amb l’obtenció de millors resultats en matèria de conservació i governança dels recursos.

En un estudi dut a terme en 2019, es va arribar a la conclusió que argumentar la representació de les dones en els parlaments nacionals permet adoptar polítiques de canvi climàtic més estrictes i, com a conseqüència, reduir les emissions de diòxid de carboni.

D’altra banda, l’adaptació al canvi climàtic pot donar lloc a oportunitats perquè les dones accedeixin a més recursos i participin en la presa de decisions a causa als canvis en les normes de gènere, per la qual cosa és crucial adoptar un enfocament que tingui en compte aquestes qüestions en el desenvolupament de la política climàtica.

 

Articles relacionats