Paritat: dret i imperatiu econòmic

Blog CZFB

Blog CZFB

6 de febrer de 2024

“La igualtat de gènere no és només un dret fonamental, sinó també un imperatiu econòmic”. El dossier que el Fons Monetari Internacional va publicar al juny de 2023 sobre comerç, desenvolupament i igualtat entre dones i homes comença amb aquesta constatació. Els resultats de diverses recerques publicades pel FMI mostren com, des del punt de vista de l’economia, té sentit que la societat aprofiti al màxim les habilitats i el treball de tota la població, i no sols de la meitat d’aquesta. En termes econòmics, també és de sentit comú que homes i dones rebin beneficis concordes.

Més enllà dels preceptes purament econòmics, altres estudis mostren que la paritat de gènere en les empreses contribueix a desenvolupar la innovació i creativitat. Proporciona una major adaptació al canvi amb la incorporació de noves perspectives que milloren l’atractiu de productes i serveis tecnològics. A la vegada, eixampla l’abast en audiències diverses com ho són la comunitat LGBTQ+ o minories ètniques.

En termes d’innovació, un estudi de l’Agència Basca de Desenvolupament Empresarial (SPRI) sobre l’impacte de les dones en la competitivitat industrial conclou que les empreses més igualitàries presenten millors resultats en termes de facturació i ocupació, R+D+I i internacionalització.

En la mateixa direcció apunta l’últim informe del World Economic Forum. Assegura que promoure polítiques i accions concretes cap a la paritat apunta directament a eliminar l’enorme bretxa existent de la presència femenina en diferents indústries i més encara en tecnologia. Assegurant que existeixi de manera estructural en una organització, incentiva directament al fet que es produeixi un canvi per a accelerar un procés d’equitat que podria demorar més de 132 anys de manera orgànica.

L’estudi Impact of Women in Industrial Competitiveness suggereix que la diversitat de gènere pot conduir a una major innovació i oportunitats de networking per a les empreses. A més, l’informe assenyala que les empreses més igualitàries aconsegueixen millors resultats en rotació de personal i ocupació. Això podria deure’s a una cultura laboral més diversa i inclusiva que atreu i reté a empleats talentosos. En general, incentivar la igualtat de gènere en el lloc de treball pot generar una sèrie de beneficis per a les empreses i la qualitat de vida dels seus empleats.

 

 

 

Articles relacionats