Talent en la nova economia: què és?

Fotografia Blog: Talent a la Nova Economia

Blog

28 de juny de 2023

En la nova economia qualsevol empresa que vulgui competir necessita que els seus negocis siguin digitals i sostenibles. Tot això comporta la necessitat de comptar amb personal preparat en aquests àmbits, és a dir, necessita talent. La transformació de les empreses tradicionals a una economia digital i sostenible requereix comptar amb directius, tècnics i professionals adaptats a aquest nou context.

El talent de la nova economia, a més de tenir la capacitat d’utilitzar eines digitals i tecnologies emergents i de dissenyar estratègies i productes que siguin sostenibles, requereix d’altres habilitats:

Adaptació: la capacitat d’adaptar-se ràpidament als canvis i a les noves situacions és molt valorada en un entorn empresarial en constant evolució. Els professionals que poden adaptar-se tenen un avantatge en un mercat que canvia constantment.

Comunicació: els professionals que poden comunicar-se de manera clara i efectiva, i que poden col·laborar amb uns altres de manera productiva, tenen un avantatge en un entorn empresarial que valora el treball en equip i la innovació.

Creativitat: la capacitat de pensar de manera innovadora i creativa és cada vegada més demandada en la nova economia.

Anàlisi: la capacitat d’analitzar dades i prendre decisions basades en dades és essencial en la nova economia.

Projecció internacionalMoure’s en escenaris internacionals, encara que no és res nou del tot, és avui dia una capacitat molt buscada en professionals, ja que els productes i serveis en la nostra època han transcendit de manera clara els seus àmbits geogràfics. Aquesta capacitat de projectar-se fora del teu mercat local passa necessàriament per tenir una gran obertura mental per a poder entendre i respectar diferències culturals i fers diferents.

Articles relacionats