Transport sostenible: viatges d’anada i tornada

Imatge Blog Abril 2023

blog abril 2023

20 d'abril de 2023

Una de les baules més importants de la logística és el transport de mercaderies i càrrega. Cal tenir en compte que el 75 % del transport de mercaderies a Europa es realitza per carretera. A més de les emissions contaminants que això suposa, en moltes ocasions els camions retornen al punt d’origen sense càrrega. Una situació amb uns elevats costos ambientals i econòmics.

Para evitar aquesta realitat tan insostenible i ineficient, existeixen solucions que algunes empreses han començat a aplicar i que s’engloben dins de la logística inversa, una de les grans apostes del sector per a afrontar un futur més d’acord amb les necessitats d’eficiència i sostenibilitat. Una d’elles és el denominat backhaul que es basa a evitar que el vehicle viatgi de buit en el viatge de tornada. D’aquesta manera, es planifica una ruta sobre la base dels proveïdors que desitgin aprofitar l’espai de tornada per la seva càrrega. Aquest procés, a més d’estalviar, costos, temps i diners, permet reduir la petjada de carboni i obrir noves vies de negoci.

El backhauling és una pràctica comuna en proveïdors logístics experimentats amb la suficient infraestructura i tecnologia per a realitzar i programar aquesta necessària planificació de viatges.

No obstant això, la seva implantació no és senzilla i precisa d’eines tecnològiques de connexió i monitoratge de camions i paquets, i el traçat precís de les rutes. Així, les rutes han d’estar pensades al detall i, per exemple, si es planifica una ruta de lliurament cal veure quins proveïdors es troben prop de la descàrrega perquè, sense desviar-se molt, el camió faci el viatge de retorn passant per punts de recollida – entrega quadrant amb cada proveïdor la càrrega que desitja retornar.

Articles relacionats