Sostenibilitat i RSC

Talent i emprenedoria femenina

23 de febrer de 2021

L’emprenedoria i l’impuls de les start-ups també pateix la bretxa de gènere. Segons el Mapa de l’emprenedoria a Espanya, realitzat per South Summit, només una de cada cinc startups espanyoles està liderada per una dona. La plataforma Startupxplore per la seva part assenyala que entre el 85 i el 90% dels impulsors de les startups són homes d’entre 30 i 35 anys. Si s’analitza la situació específica a Espanya, la taxa d’emprenedoria femenina està per sota de la mitjana europea (4,7% enfront d’un 6,3%), encara que per sobre de França (3,4%) o Itàlia (3,3%).

Una de les principals raons que expliquen la baixa taxa d’emprenedoria femenina a l’ecosistema startup és l’escassa presència de dones en estudis tècnics i científics, on les dones només representen el 18% dels estudiants matriculats en les disciplines STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

El perfil de les dones que emprenen també explica la bretxa existent. Normalment, els homes no esperen a tenir tots els recursos o la informació per a crear empreses, simplement es llancen i no s’ho pensen. En canvi, les dones volen estar totalment preparades i conèixer el 100% allò de què parlen. Aquesta necessitat de tenir tot sota control condiciona la percepció de capacitats i limita la generació de nous negocis en clau femenina.

Per a salvar aquestes dificultats, seria necessària, segons els experts, la generació d’ecosistemes d’emprenedoria on les dones comparteixin experiències amb altres emprenedores i perdin la por de liderar noves empreses.

D’altra banda, segons la radiografia Sage de la Dona Emprenedora, aquesta té entre 35 i 44 anys i sol emprendre en moda, oci, cultura, salut i robòtica. Les dones tenen més en compte a l’hora d’emprendre factors de necessitat, enfront dels homes, que emprenen més per oportunitat i com una manera de desenvolupar millor la seva carrera professional.

Una altra dada reveladora és que les dones tendeixen a emprendre en solitari amb molta major freqüència que els homes: el 62% enfront del 26%. Això demostra que els homes solen emprendre més en grup, alineant-se al costat d’altres emprenedors.

Com a contrapunt, es constata que els projectes d’emprenedoria d’impacte social solen tenir una bretxa de gènere molt més reduïda que en altres sectors.

 

Articles relacionats