Sostenibilitat i RSC

El valor del lideratge femení

Mujer liderazgo

23 de febrer de 2021

El 34% dels llocs directius de les empreses espanyoles està ocupat per dones. Si bé encara queda camí per recórrer, aquesta dada suposa una millora de quatre punts respecte a 2019 i, de fet, situa a Espanya en el top 10 mundial en matèria d’igualtat efectiva entre homes i dones, segons l’informe Women In Business de la consultora Grant Thornton.

Nombrosos estudis posen de manifest la relació directa que existeix entre aquelles empreses que aposten pel talent i el lideratge femení amb la rendibilitat i la creació de valor. Segons Marta Campillo, analista de BStartup de Banc Sabadell, les empreses amb una major presència femenina en llocs clau poden tenir un millor comportament en els seus negocis. Es tracta d’organitzacions més visionàries i receptives al pols del mercat.

Les dones poden aportar a la cultura empresarial una sèrie de qualitats transversals que impulsen l’èxit de les organitzacions. Aquestes qualitats es relacionen amb la creativitat, la innovació, la planificació, la gestió, el lideratge i la negociació.

D’altra banda, un estudi d’Harvard Business Review revela que les dones que ocupen llocs directius van obtenir millors avaluacions que els seus homòlegs masculins en una sèrie de competències clau, com inspirar i motivar a d’altres, establir relacions i col·laborar i treballar en equip.

Podries resumir així les claus que defineixen al anomenat estil de “lideratge femení”, i que el converteixen en alguna cosa diferent i única:

  • Eixercir un model de treball més cooperatiu i d’equip.
  • Dissenyar estructures de treball menys jeràrquiques.
  • Combinar el pensament racional amb l’intuitiu.
  • Saber escoltar i tenir la capacitat de comprensió i compasió.
  • Ser un tipus de lideratge emocionalment intel·ligent que permeti l’espai a les emocions pròpies i alienes.
  • Millorar la qualitat del clima laboral, repercutint així en la disminució de les baixes per estrès o de l’absentisme i impactant positivament en la productivitat de la companyia.
  • Tractar-se d’un enfocament que donada la tornada als “recursos humans”, posant en primer lloc a la persona, i rendibilitzant la diversitat com a valor diferencial de desenvolupament.

Potenciar el lideratge femení en l’empresa en definitiva és aportar la diversitat necessària per veure el món des d’una perspectiva més àmplia, que reflectirà millor la realitat dels clients i els problemes i oportunitats als quals s’enfronten.

Articles relacionats