Digitalització i talent femení

Talento femenino

2 de març de 2021

A ningú escapa que la presència femenina en els sectors tecnològics és poc rellevant. Tradicionalment ha existit una bretxa en les capacitats i habilitats digitals d’homes i dones. La presència de dones en sectors estratègicament innovadors, com la ciència, la tecnologia o l’energia, que han estat copats per homes, ha estat mínima. Les coses han canviat en els últims anys gràcies a l’embranzida del talent jove femení. Però segons l’informe Dones a l’economia digital a Espanya 2018, encara que les dades van millorant, encara són insuficients. Solament el 15,6% dels treballadors amb perfil tècnic del sector digital són dones.

Segons l’informe de la Comissió Europea Women in the Digital Age 2018, la participació de la dona en el mercat digital al mateix nivell que l’home podria generar un increment anual del PIB de 16.000 milions d’euros per l’economia europea. A més de l’impacte econòmic d’aquesta desigualtat, els estudis demostren que els equips amb majors nivells de diversitat són més innovadors i les empreses amb alta presència femenina són més competitives i resistents a les crisis econòmiques.

Hi ha diversos factors que expliquen la persistència d’aquesta bretxa. L’informe PISA de 2015 revelava per exemple, que les nenes es creuen menys capaces que els nens a l’hora d’aconseguir objectius que requereixin habilitats científiques. D’altra banda, tal com apunta Susana Prados, directora de Dones en Valor, del 22@Network “les dones se senten atretes per les iniciatives i propostes que generen valor social, i a causa dels estereotips establerts no visualitzen que tot lo digital és palanca de canvi i valor social”

Hi ha moltes raons per canviar aquesta visió i promoure que les dones tinguin una presència equiparable a la dels homes en l’àmbit tecnològic. Però hi ha una que destaca per la seva obvietat: qualsevol producte tecnològic tindrà clientes femenines i, per lo tant, en la seva fase de desenvolupament s’enriquerirà amb les aportacions d’una dona programadora o d’una dona directiva.

Articles relacionats