Visites, esdeveniments i fires

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la UPF creen la Càtedra Re-Generation UPF sobre reptes globals, governança urbana i benestar planetari

Webinar Pere Navarro

11 de febrer de 2021

  • Pere Navarro, president del comitè executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Jaume Casals, rector de la UPF, han signat un acord entre les dues entitats.

 

  • En el marc del projecte de la UPF Benestar Planetari, aquesta iniciativa vol ajudar la transformació dels comportaments socials i les polítiques públiques, especialment en l’àmbit urbà, en relació als reptes globals.

 

  • La Càtedra, que posarà èmfasi en la joventut, comptarà amb la direcció científica de Carles Feixa, catedràtic d’Antropologia Social de la UPF, i la direcció executiva de Gemma Sendra.

Barcelona, 11 de febrer de 2021. – Amb la missió de fomentar el coneixement i el debat, transferir les recerques més disruptives i ajudar a transformar els comportaments socials i les polítiques públiques, especialment en l’àmbit urbà, neix la “Càtedra Re-Generation UPF sobre reptes globals, governança urbana i benestar planetari”, creada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Universitat Pompeu Fabra.

La nova càtedra s’ha formalitzat a través de la signatura d’un acord entre les dues entitats, que ha tingut lloc avui, 11 de febrer, via telemàtica. L’acord ha estat rubricat per Jaume Casals, rector de la UPF, i Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB i president del comitè executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, una entitat pública que impulsa la dinamització econòmica, el progrés social i la creació d’ocupació.

Han assistit a l’acte virtual Daniel Serra, delegat del rector per a la coordinació del Patrocini, el Mecenatge i les Càtedres d’Empresa; Josep Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació, i Francesc Subirada, director de la Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement. Han estat acompanyats per Gemma Sendra, directora executiva de la Càtedra Re-Generation UPF, i Carles Feixa, catedràtic d’Antropologia Social de la UPF i director científic de la Càtedra.

Durant l’acte de signatura, Pere Navarro ha manifestat que “com a entitat pública estem totalment compromesos amb l’Agenda 2030 i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’àmbit industrial. En el context actual és essencial reflexionar sobre els reptes globals i crear aliances que ens permetin avançar en aquest sentit.” Navarro ha afegit “la col·laboració amb la UPF per a la creació de la Càtedra Re-Generation ajudarà Barcelona a posicionar-se com una de les ciutats líders en la transició cap a una nova economia basada en la innovació i en la sostenibilitat”.

De la seva banda, Jaume Casals ha agraït enormement “l’impuls que el Consorci de la Zona Franca, d’acord amb el nostre Departament de Comunicació, dirigit pel professor Josep Fernández Cavia, i més en concret d’acord amb l’equip format per la Sra. Gemma Sendra i el professor Carles Feixa, dóna a l’expressió pràctica i a la difusió d’aquest conjunt d’esdeveniments que no poden quedar de cap manera desatesos per la universitat”. El rector també ha volgut remarcar l’imminent publicació en una revista científica del programa més ambiciós i de més abast temporal de la Universitat Pompeu Fabra, vinculat al concepte de Planetary Wellbeing: “Entre aquestes activitats destaquen les que es poden interpretar en el sentit del coneixement de l’entorn social i les pràctiques que en deriven en termes de respecte al planeta i progrés del benestar local i global. L’antropologja social i els estudis de comunicació són, doncs, aquí, tan protagonistes com les ciències naturals i de la salut o l’economia i el dret. De fet, estem intentant reconstruir, després de molts segles d’acadèmia disgregada o semidisgregada, una base epistemològica comuna que alliberi alguns àmbits acadèmics de la seva soledat i de l’obstacle d’un esperit científic innecessàriament quadriculat i rígid. La bandera del benestar i la necessitat de projectar-la a escala planetària assenyalen una exigència moral i, alhora, un concepte obert del coneixement. Tant l’ètica i, esperem-ho, també la política com la ciència actuals comencen a abandonar de nou les regles de la clausura i de la marqueteria intel·lectual en què el final del segle XX i tants altres moments similars de la història han volgut retenir-les.”

En virtut d’aquest acord, que tindrà una durada de tres anys, el CZFB es compromet a fer una aportació econòmica anual de 30.000 euros, per impulsar el funcionament de la Càtedra, que neix amb vocació innovadora i de transferència al teixit empresarial, institucional i associatiu. Amb aquesta voluntat, se centrarà en la promoció econòmica de la ciutat, i prioritzarà la recerca de nous nínxols laborals de qualitat, en àmbits de futur i amb valor afegit, com poden ser  l’economia verda i l’economia digital.

Un altre  dels aspectes en què posarà èmfasi la Càtedra, que quedarà vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació de la UPF, serà la joventut, com a grup social especialment innovador, capaç de generar noves respostes davant els reptes que la societat es planteja en la sortida de la crisi provocada per la pandèmia.

Els reptes globals i el benestar planetari, eixos de la nova càtedra

La Càtedra s’emmarca en el projecte Benestar Planetari de la Universitat, que vol donar resposta a una situació d’emergència global als diversos àmbits del coneixement, a partir d’un treball transversal i interdisciplinari. També s’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, i suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de recerca i docència internacional en aquest àmbit.

Inclourà diversos programes a l’entorn dels reptes globals i el benestar planetari: de debat i de reflexió; de transferència de coneixement, i de finançament d’acceleració de projectes de recerca i innovació relacionats amb la definició i implementació de transformacions urbanes. A més, la Càtedra preveu crear, d’una banda, un laboratori urbà orientat a la resolució dels reptes concrets que tenen les ciutats, especialment Barcelona, i de l’altra, xarxes de col·laboració entre ciutats, moviments socials i agents empresarials.

Per poder complir aquests objectius, les activitats de la Càtedra s’articularan en diverses àrees de treball especifiques (entre les quals cal destacar el canvi climàtic, la innovació econòmica, la transferència tecnològica, nous models de governança, desigualtats socials, solidaritat intergeneracional i cultura creativa), que es concretaran en unes línies de treball plurianuals.

Tant amb el CZFB com amb les entitats col·laboradores, la UPF, a través de la Càtedra, oferirà diverses accions, com ara l’organització d’activitats conjuntes d’interès per a les empreses, assessorament en innovació i desenvolupament i la captació de nou talent, incloent la incorporació de graduats i estudiants en pràctiques.

Una estructura formada per una direcció, una comissió mixta i un consell d’entitats

A banda de la direcció científica i executiva a càrrec de Carles Feixa i Gemma Sendra, respectivament, la Càtedra comptarà amb una comissió mixta, de la qual formaran part els dos directors, a més d’altres càrrecs i representants de les dues entitats. Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any, per fer un seguiment de les activitats, aprovar els programes d’actuació i el pressupost, o avaluar les activitats desenvolupades, entre altres funcions.

L’estructura es completarà amb un consell d’entitats, que agruparà institucions nacionals i internacionals que treballen en els reptes globals i el benestar planetari des de Barcelona, i que assessorarà en els reptes i prioritats a desenvolupar.

Notícies relacionades