Empoderament femení i creixement econòmic

 Image blog: Empoderament femení i creixement econòmic

Group of businesspeople having a discussion near staircase in office

2 de febrer de 2023

Cada vegada són més els estudis empírics que demostren que fomentar la igualtat de gènere suposa un benefici econòmic. Des d’ONU Dones, l’organització internacional defensora de les dones i nenes de tot el món, s’han recollit els resultats de diverses recerques que relacionen l’empoderament femení i el creixement econòmic.

Una primera dada és que quan el nombre de dones ocupades augmenta, les economies creixen. Segons estudis efectuats en països de l’OCDE i en alguns països no membres, l’augment de la participació de les dones en la força de treball —o una reducció de la disparitat entre la participació de dones i homes en la força laboral— produeix un creixement econòmic més ràpid.

També dedicar recursos a millorar l’educació de les dones i les nenes contribueix a un major creixement econòmic. En aquest sentit, un major nivell educatiu en aquest col·lectiu és responsable del 50% del creixement econòmic als països de l’OCDE durant els últims 50 anys, i d’aquest percentatge, més de la meitat es deu al fet que les nenes van tenir accés a nivells superiors d’educació i a l’assoliment d’una major igualtat en la quantitat d’anys de formació entre homes i dones.

Un altre factor és la bretxa salarial entre homes i dones. S’estima que a tot el món les dones podrien augmentar els seus ingressos fins a un 76% si se superés la bretxa en la participació en l’ocupació i la bretxa salarial entre dones i homes. Es calcula que això té un valor global de 17 bilions de dòlars estatunidencs.

Finalment, l’empoderament de les dones en llocs de direcció i responsabilitat també sembla ser un bon negoci. Les empreses es beneficien enormement a l’augmentar les oportunitats en càrrecs de lideratge per a les dones, un fet que ha demostrat augmentar l’eficàcia organitzacional. S’estima que les companyies on tres o més dones exerceixen funcions executives superiors registren un acompliment més alt en tots els aspectes de l’eficàcia organitzacional.

 

Articles relacionats