Les claus de la sostenibilitat en la nova economia

Portada post bloc Las claves de la sostenibilidad en la nueva economía

Blog

14 de juliol de 2023

Igual que la digitalització, l’altre gran pilar de la nova economia és la sostenibilitat. Avui dia és impossible concebre un negoci o intentar competir en un determinat mercat sense tenir en compte les implicacions i l’impacte mediambiental de l’activitat que es duu a terme. En la nova economia, la sostenibilitat s’ha convertit en un factor clau en la presa de decisions empresarials i dels consumidors.

Quines són les formes en què la sostenibilitat s’està integrant en la nova economia?

  1. Producció: Les empreses estan adoptant pràctiques de producció més sostenibles per a reduir la seva petjada ambiental. Això suposa l’adopció de tecnologies més netes i eficients, l’ús de materials sostenibles, la reducció de residus i la millora de l’eficiència energètica.
  2. Economia circular: es basa a maximitzar el valor i la utilitat dels recursos i minimitzar els residus. Això suposa reduir la quantitat de materials utilitzats en la producció, fomentar la reutilització i el reciclatge dels productes i promoure la durabilitat i la reparació.
  3. Energies renovables: tant les empreses com els consumidors estan apostant cada vegada més per utilitzar fonts d’energia més sostenibles, com l’energia solar, eòlica i hidroelèctrica. El seu impacte ambiental és molt menor i són una alternativa més sostenible als combustibles fòssils.
  4. Transport sostenible: és una de les principals fonts d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, per la qual cosa l’adopció de solucions de transport sostenible és cada vegada més important. Això inclou l’ús de vehicles elèctrics, bicicletes elèctriques i transport públic eficient.
  5. Responsabilitat social corporativa: cada vegada més les empreses estan assumint una major responsabilitat social, promovent pràctiques sostenibles i ètiques en les seves operacions i en la cadena de subministrament. Això inclou la promoció de salaris justos, el respecte als drets humans i l’adopció de pràctiques sostenibles en la producció i distribució de productes.
  6. Aliances. Per a aconseguir complir els reptes ambientals es fa necessari establir aliances i col·laboracions amb altres empreses. En aquest sentit, la col·laboració públic-privada pot ser un factor essencial per a crear projectes i solucions pioneres sòlides i eficients.

Articles relacionats