blog

Salut laboral i nova economia

Portada post del bloc Salut laboral i nova economia

Blog, salud laboral

23 d'agost de 2023

La nova economia està suposant profunds canvis i transformacions a causa de la intensitat dels avanços tecnològics, la digitalització i la globalització que, a la vegada, han introduït noves maneres de produir, distribuir i consumir béns i serveis. També ha comportat canvis significatius en el món laboral i per tant en la salut de les persones treballadores. D’entrada, cal dir que la flexibilitat en el treball i l’accés a tecnologies de la informació estan millorant la conciliació entre el treball i la vida personal, la qual cosa sens dubte té un impacte positiu en el benestar dels treballadors.

No obstant això, els experts també adverteixen que poden sorgir problemes relacionats amb la seguretat i, especialment, amb la salut mental dels treballadors. El treball en remot pot portar a una major sedentarisme, problemes ergonòmics i aïllament social. D’altra banda, les plataformes d’economia col·laborativa poden generar noves formes d’ocupació sense les mateixes proteccions laborals que ofereixen les ocupacions tradicionals.

En aquest escenari es fa necessari per tant que la nova economia promogui un nou model de salut laboral adequat als nous temps, la qual cosa implica la implementació de regulacions, promoció de pràctiques de treball saludables i la conscienciació sobre els riscos i desafiaments específics associats amb el treball en la nova economia.

En aquest sentit, a principis de 2023 el Govern va presentar una nova Estratègia de Seguretat i Salut Laboral que recull els canvis derivats de les noves formes d’organització del treball, l’evolució demogràfica i el canvi climàtic i per primera vegada ha situat al mateix nivell la protecció de la salut física i mental de les persones treballadores.

Articles relacionats