Polígon

El termini de presentació de candidatures per al concurs dels terrenys de Nissan s’amplia fins el 31 d’octubre

Imatge planta Nissan

11 d'octubre de 2022

  • Aquesta decisió s’ha pres després d’haver constatat la necessitat d’ampliar el termini per presentar ofertes a efectes de garantir una major concurrència en el procediment.

 

  • Aquest acord compta amb la conformitat per unanimitat de la mesa de reindustrialització formada pel Ministeri d’Indústria, la Generalitat de Catalunya, els diferents sindicats, la direcció de Nissan i el mateix CZFB.

 

 

Barcelona, 11 d’octubre 2022.- El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) comunica la modificació del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació per l’arrendament de la parcel·la Nissan, i amplia el termini de presentació de propostes fins a les 11 hores del dia 31 d’octubre.

Aquesta decisió s’ha pres després de constatar la necessitat d’ampliar el termini per presentar ofertes a efectes de garantir una  major concurrència en el procediment. Aquest acord compta amb la conformitat per unanimitat de la mesa de reindustrialització de la Zona Franca, formada pel Ministeri d’Indústria, la Generalitat de Catalunya, els diferents sindicats, la direcció de Nissan i el mateix CZFB.

 

Notícies relacionades