El 89,5% dels carregadors espanyols creu que la logística 4.0 ha millorat l’eficiència de la Supply Chain

10 d'abril de 2024

  • Més de la meitat de les empreses té previst realitzar inversions superiors al milió d’euros per adaptar-se a l’economia 4.0 a cinc anys vista, incrementant l’interès en un 6,6% respecte a l’any passat.

 

  • Les empreses valoren cada vegada més la figura del responsable de logística a l’hora de prendre decisions clau en les companyies, el 77,5% considera que és fonamental o bastant important que formin part del procés.

 

  • El compromís de les empreses amb els ODS continua creixent, el 80,7% manifesten estar molt o bastant compromeses. Només el 2,7% es manté al marge.

 

Barcelona, 10 d’abril de 2024. – El SIL 2024, la Fira Internacional de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain de referència mundial, ha realitzat el XIV Baròmetre Cercle Logístic 2024 que analitza en profunditat el sector de la logística. Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de 1.019 directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria que han participat per la seva condició de membres del Cercle Logístic del SIL 2024. El perfil del sector d’activitat dels diferents directors o responsables de Logística o Supply Chain que han participat en aquest XIV Baròmetre Cercle Logístic SIL ha estat el següent:

 

Un 89,5% de les empreses considera que la innovació ha contribuït en la millora de l’eficiència de la logística

Una de les principals conclusions del XIV Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2024 és que les empreses del sector afirmen que l’automatització, la robotització i, en definitiva, la innovació, han contribuït en gran mesura a millorar l’eficiència de la Supply Chain. Més concretament, el 89,5% dels professionals que ha respost a l’estudi valoren en molt o bastant aquesta millora.

 Més concretament, el 49,2% dels professionals que han participat en l’enquesta apunten que la logística 4.0 ha contribuït molt a l’eficiència de la cadena de subministrament i el 40,3% creu que ho ha fet bastant. Mentre que el 8,8% valora que la contribució de totes aquestes innovacions ha estat poca en termes d’eficiència, a penes l’1,7% de les persones enquestades considera que no hi ha hagut cap contribució.

 

 

 Un 80,7% de les empreses estan compromeses amb els ODS

Una altra de les conclusions que arreplega el XIII Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2024 és que un 80,7% de les empreses industrials espanyoles manifesten estar compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en l’horitzó temporal de l’Agenda 2030. Aquesta xifra suposa un augment de prop del 3,5% en relació amb l’anterior baròmetre realitzat l’any passat. Entre elles un 36,8% afirma estar molt compromeses amb els ODS, xifra que augmenta un 1,4% amb relació a l’estudi del 2023.

 Un 43,9% dels directors de logística i/o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses duen a terme força accions encaminades a la consecució dels ODS el que implica un increment del 2,1% respecte a la registrada en l’anterior edició.

 Finalment, també disminueix el nombre d’empreses que manifesten estar poc compromeses amb els ODS de les Nacions Unides amb un 16,5% (0,8% menys respecte al 2023) i les que no realitzen cap acció encaminada a la consecució d’aquests objectius amb un 2,7%, la qual cosa suposa un 2,8% menys que l’any anterior.

 

Els responsables de logística contribueixen cada vegada més a la presa de decisions a les empreses

Quant a la consideració dels professionals de logística en les empreses, cal destacar que el 77,5% dels directius enquestats considera que els responsables de logística participen de manera activa en la presa de decisions clau en la seva companyia. De fet, en el 34,8% dels casos, la seva participació es considera fonamental i en el 42,7% resulta bastant important. D’aquesta manera, la confiança dipositada en els responsables de logística, per part de les empreses, en el procés de presa de decisions augmenta un 18,6% respecte a l’any passat.

 Per la seva banda, el 13,5% de les persones enquestades creuen que els responsables de logística participen en la seva justa mesura en els processos de presa de decisions clau per a les seves companyies i el 8,4% considera que haurien de contribuir encara més.

 

 

Els conflictes internacionals i l’e-commerce posen de manifest la tasca de les empreses logístiques

El sector logístic continua avançant en la seva lluita per aconseguir més visibilitat en el conjunt de la societat, sent una de les activitats econòmiques més estretament vinculades a les conjuntures internacionals i geopolítiques. Si bé la pandèmia del Covid-19 va posar de manifest l’essencialitat del sector, hi ha altres aspectes que han contribuït a visibilitzar la logística com a activitat de primera necessitat entre la ciutadania. Segons han manifestat els professionals participants en el XIV Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2024, els conflictes internacionals lideren el rànquing de factors que han posat de manifest la importància del sector, concretament, en un 36,3%.

 Així mateix, segons els enquestats, l’ecommerce es manté ferm en les estadístiques i ocupa el segon lloc en la carrera per contribuir a la visibilitat de la logística, copant el 31,5% de les respostes. Si bé és cert, l’auge de l’ecommerce pateix un lleuger descens del 3,4%, tal com indiquen les conclusions de l’estudi.

 Per la seva banda, tot i que continua esdevenint-se com un dels factors que més ha visibilitzat el sector en els últims anys, amb un 25,3%, la pandèmia del Covid-19 passa a ocupar la tercera posició de la llista, disminuint en un 20,1%, respecte a l’any anterior.

 De la mateixa manera, el baròmetre reflecteix un lleu descens del 2,6%, pel que fa a la seva contribució a visibilitzar la logística, de la crisi dels microxips sent seleccionada pel 6,2% dels participants en l’estudi. El 0,7% de les respostes al·ludeixen a altres factors com poden ser crisis nacionals o vagues, entre altres aspectes conjunturals.

 

 

Automatització, col·laboració i intercanvi seran essencials en la logística del futur

Una altra de les conclusions que s’extreuen del XIV Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2024 és que l’automatització de les operacions, que creix un 4,1% respecte a l’any passat, així com la col·laboració en matèria de transport i l’intercanvi d’informació estandarditzada són els tres aspectes que les empreses consideren de major essencialitat en la logística del futur. D’aquesta manera, el 31,2% dels enquestats fa èmfasi en l’automatització, el 27,2% assenyala la col·laboració en el transport i el 22,6% opta per l’intercanvi d’informació.

 D’altra banda, l’estudi conclou que cada vegada més empreses es decanten per serveis personalitzats, sent la quarta opció escollida pels entrevistats copa un 12,3% de les respostes, incrementant-se en un 2,5% respecte al 2023. Finalment, encara que en grau més baix, existeixen altres aspectes que els enquestats valoren com a essencials en la logística del futur com són la col·laboració en matèria d’emmagatzematge, la resiliència o la formació.

 

 

Transport i distribució continuen liderant la subcontractació

Pel que fa a la subcontractació d’activitats logístiques per part de les empreses els canvis que s’observen no són significatius de la tendència observada en els darrers anys. Les activitats logístiques més subcontractades, com ja és habitual en els anteriors Baròmetres del Cercle Logístic, són, sense cap mena de dubte, el transport i la distribució. Un 92% dels professionals que han participat en el XIV Baròmetre Cercle Logístic SIL 2024 afirmen que subcontracta els serveis del transport de la seva empresa, xifra que descendeix lleugerament un 3,7% respecte al 2023. Per tant, el transport segueix com a líder indiscutible d’aquesta categoria i se situa a gran distància de la segona activitat més externalitzada que continua sent la distribució amb un 54%, que experimenta un increment del 3,6% respecte a l’any passat i compensa el descens de l’activitat de transport.

 A major distància se situen envàs i embalatge, amb un 28,3%manutenció i gestió d’estocs, amb un 18,2%, i l’automatització de sistemes, que copa el 19,5% i s’incrementa en un 2,3%, respecte al 2023. Finalment, se situen la producció, amb el 9,7%, i compres, que continua incrementant-se per tercer any consecutiu i es manté en el setè lloc, copant el 7,2%, un 2,3% més que el 2023.

 

 

 

La flexibilitat s’imposa a l’estalvi entre els aspectes més valorats

La qualitat resulta, de nou, l’aspecte més valorat pels directors de Logística o Supply Chain de les empreses industrials espanyoles a l’hora de subcontractar un servei logístic amb un 89,4%%, amb un increment significatiu del 6,8% respecte a l’anterior edició d’aquest estudi.

 El segon aspecte més valorat continua sent també l’experiència i la confiança amb un 66,3% i, en tercer lloc, la flexibilitat s’imposa a l’estalvi, posicionant-se la tercera en el rànquing, amb un 57,3% i un increment notablement destacat del 9,4%. D’aquesta manera, l’estalvi queda en quarta posició, copant el 55,8%. En la mateixa línia, continua guanyant terreny la rapidesa que, amb un 34,7%, ocupa el cinquè lloc de la llista i augmenta un 3,3%.

 Com a dada a destacar és la incorporació d’un nou factor en la present edició de l’estudi: la sostenibilitat. Aquesta nova variable se situa en el sisè lloc, amb un 32,2% i avança a l’especialització, que queda en setè lloc, amb el 29,6%.

 

Qualitat, eficiència i puntualitat són les principals preocupacions logístiques

El servei i la qualitat (20,6%) continua sent per tercer any consecutiu la principal preocupació dels carregadors espanyols. En segon lloc, també es manté l’eficiència i l’optimització de costos i estocs (18,3%), xifra molt similar a la del 2023 i el 2022. En tercera posició, es manté també en tercera posició la rapidesa, puntualitat i compromís (14,8%), això sí, incrementant-se un 3%, respecte a l’any anterior.

 Per la seva banda, la sostenibilitat es manté en la quarta preocupació logística per als carregadors espanyols amb un 9,4% dels casos, xifra que augmenta per segon any consecutiu, en aquest cas un 1,5%. Planificació (7,3%) i comunicació i informació (6,8%), se situen en cinquè i sisè lloc, mentre que la captació de personal qualificat continua copant el 4,7% i ocupa la setena posició.

 Finalment, cal destacar el descens del 3% de la preocupació per l’evolució del sector del transport que retrocedeix dues posicions, respecte a l’any passat, i passa a ocupar el vuitè lloc amb un total del 4,1%.

 

 

Més de la meitat de les empreses superarà el milió d’euros d’inversió

Una última conclusió del XIV Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2024 a destacar és l’increment en la previsió d’inversions per part de les empreses per adaptar-se a l’economia 4.0. Segons els resultats de l’enquesta, el 51,2% de les empreses té previst realitzar inversions superiors al milió d’euros en els pròxims 5 anys. Aquesta xifra representa un augment del 6,6% en comparació als resultats de l’estudi del 2023 i significa que més de la meitat de les empreses participants en l’enquesta superaran el milió d’euros d’inversió. D’aquesta manera, el 19,3% dels directors de logística i/o Supply Chain de la indústria espanyola manifesta que té previst invertir entre 1 i 5 milions d’euros en els pròxims cinc anys.

 Al seu torn, creix significativament la previsió d’inversió de quantitats superiors, que ronden entre els 5 o els 50 milions d’euros. Més concretament, les inversions entre 5 i 10 milions d’euros copen el 10,3%, incrementant-se un 3%, respecte a l’any passat. De la mateixa manera, el nombre d’empreses que han manifestat la voluntat d’invertir entre 10 i 50 milions d’euros suma un 6,9% i s’incrementa, encara més si cap, en un 4,2%, sent aquesta la franja on més augmenta la intenció i inversió.

 No obstant això, la intenció d’invertir més de 50 milions d’euros pateix un lleuger descens de l’1,7% respecte als resultats del Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2023, copant únicament el 4,7% de les respostes de la present edició de l’estudi.

 

 

 

 

 

Notícies relacionades